Welke factoren werken een verslaving in de hand?

Welke factoren werken een verslaving in de hand?

Er zijn verschillende verslavingen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een kansspel- / gokverslaving. Maar hoe komt het eigenlijk dat sommige mensen wel verslaafd raken aan het gebruik van bepaalde middelen of het doen van bepaalde activiteiten, terwijl dit bij andere mensen niet leidt tot een verslaving. GGZ instellingen, zoals www.connection-sggz.nl behandelen verschillende verslavingen. In dit artikel krijg je antwoord op de vraag hoe een verslaving werkt. Ligt het aan genen of heeft het te maken met een bepaalde vorm van discipline? Je leest het hieronder.

Wanneer ben je verslaafd?

Wanneer spreek je van een verslaving? Ben je al verslaafd als je elk weekend een paar glaasjes wijn drinkt of enkele keren naar een casino gaat? Een verslaving kenmerkt zich door het gevoel van controleverlies over het gebruik van een bepaald middel of een bepaalde activiteit. Bij een verslaving is er tevens sprake van een lichamelijke en/of geestelijke afhankelijkheid: je hebt het gevoel niet zonder te kunnen. 

Hoe ontstaat een verslaving?

Om maar direct met de deur in huis te vallen: een verslaving kent geen eenduidige oorzaak. Als dit het geval zou zijn, zouden verslavingen ook vrij eenvoudig verholpen kunnen worden. Helaas is dit niet het geval en ligt het dus een stuk moeilijker. Er spelen over het algemeen meerdere factoren mee bij het ontstaan en het in stand houden van een verslaving. Hieronder benoem ik enkele factoren die kunnen meespelen bij een verslaving:

  • Genen
  • Traumatische ervaringen
  • Omgevingsfactoren
  • Persoonlijkheidskenmerken
  • Psychische en lichamelijke effecten

Gevoeligheid voor verslaving

Hoewel genen niet alles zeggen, kunnen genen wel een grote rol spelen als het gaat om de gevoeligheid voor verslaving. Dit verklaart ook voor een groot deel waarom de een sneller verslaafd raakt dan de ander. Er wordt in verschillende onderzoeken vastgesteld dat mensen bij wie een verslaving voorkomt in de familie, zij later zelf ook een verslaving ontwikkelen. Dit hoeft niet per se om dezelfde verslaving te gaan. Zo zie je dat gokverslavingen relatief vaker voorkomen bij mensen die deel uitmaken van een familie waar alcoholproblematiek voorkomt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *